Songs & Silence 10 maart 2021

Op 10 maart is er weer een Songs & Silence viering. Dit keer met als thema “het vuur brandende houden”.
Het is een korte viering van ca. 30 minuten met Taizéliederen, u toegezongen, woord, stilte en gebed.
De viering is in de Wilhelminakerk en begint om 19.30  uur, zodat u zeker vóór 21 uur thuis kunt zijn. De kerk is open vanaf 19:15 uur.

Kijk voor meer informatie op Songs and Silence

 

Zolang de coronamaatregelen gelden, is er voor een beperkt aantal mensen plaats in de kerk. Het is daarom nodig u tevoren aan te melden. Een voorwaarde voor aanmelding is dat u geen klachten heeft die aan corona gerelateerd kunnen zijn, zoals koorts, hoesten, keelpijn, loopneus etc. Zie RIVM

Aanmelding kan via de kerkgeldapp of via aanmelden kerkdienst